Vokale tics

Del dette innlegget:

Vokale tics kan være ulike og varierende, akkurat som de motoriske ticsene.

Enkle vokale tics er lyder som virker meningsløse, og som er korte i varighet.

Eksempler på enkle vokale tics er:

  • smatting
  • plystring
  • bjeffing
  • kremting
  • snufsing
  • hyling
  • ord eller ordlyder

Komplekse vokale tics (også kalt sammensatte vokale tics) er vokale tics som fremstår som mer planlagte og meningsfulle enn de enkle vokale ticsene.

Endringer eller stans i talen, f.eks. å måtte ta pauser midt i en setning, «oppstartsvansker» når man skal si noe (minner litt om en form for stamming), eller fraser og hele setninger er eksempler på komplekse vokale tics. Plutselige endringer i taletempo, volum eller «rare» tonefall på ord eller setninger er også eksempler på denne typen tics.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer

LES OGSÅ  Hva er tics?