TS: Årsaker

Del dette innlegget:

Årsaken til Tourettes syndrom (TS) er foreløpig ikke fullstendig avklart, men det er en enighet om at tilstanden skyldes en genetisk, arvelig komponent.

Det er ikke funnet et bestemt gen som forårsaker enten tilstanden i seg selv, eller en svakhet for å utvikle tilstanden.

Studier som er gjort på familier hvor flere er rammet av tilstanden antyder at det ikke er bare ett gen som ligger bak utviklingen av TS, men heller flere gener som står bak ulike svakheter som til sammen utløser en større svakhet som gjør at tilstanden utvikles.

Sårbarheten for å utvikle tics er trolig relatert til forandringer i en struktur som ligger dypt inne i hjernen som heter basalgangliene. Samtidig er det gjort funn som viser forandringer i fungeringen i kommunikasjonen mellom basalgangliene og cortex (hjernebarken) som også kan være med på å forklare årsaken til tics og TS. Fortsatt har vi ikke noe tydelig og ensrettet svar på verken årsaker eller prosesser som trigger tilstanden.

Basalgangliene er en struktur i de dypere områdene i hjernen som bidrar til regulering av motorikken i samarbeid med strukturer bakerst i pannelappen og trolig også i samarbeid med cerebellum (lillehjernen).

Basalgangliene er forbundet med regulering av motorikk, men ikke ved å regulere styrke eller varighet etc. Basalgangliene er trolig den delen som tar avgjørelsen om en bevegelse skal utføres eller ikke. Deretter er det andre områder som tar seg av beregning av styrke, finner riktig retning for bevegelsen og som justerer hvor lenge bevegelsen skal vare før målet med handlingen er oppnådd. Basalgangliene er med andre ord en av/på-funksjon, mens andre deler tar seg av den finmotoriske kontrollen (styrke, timing etc).

bilde av basalgangliene
Basalgangliene markert i rødt

Oliver Sacks har skrevet om et møte med en mann med TS, som er kirurg av yrke og har flyvning som hobby, i boken En antropolog på Mars. Han åpner kapittelet «En kirurgs hverdag» slik:

(…) enkelte var ekstremt impulsive og utfordrende, som om de ville utprøve alle mulige fysiske og sosiale grenser, andre reagerte uavlatelig og febrilsk på omgivelsene, grep fatt i og snuste på alt eller slengte plutselig fra seg gjenstander de sto med i hånden, mens andre igjen utviste en ekstrem stereotyp og tvangsnevrotisk atferd – ikke to pasienter var helt like (Sacks 1996).

Den siste delen av dette avsnittet er vesentlig, ja kanskje det viktigste av all informasjon når det er snakk om Tourettes syndrom: «…ikke to pasienter var helt like.»

Alle personer med TS er forskjellige, og ingen kan reduseres til sin diagnose. Personene er fortsatt like forskjellige og unike som meg og deg, eller deg og naboen din.

LES OGSÅ  Undertrykking av tics
Komplikasjoner under svangerskap eller fødsel

Det er gjort forskning på om komplikasjoner under svangerskap eller fødsel kan ha påvirkning på om tilstanden utvikles, men forskningen som har vært gjort er såpass usikker og lite konkluderende at jeg ikke vil inkludere dette.

Uregulerte signaler i hjernen

Siden pasienter med TS har hatt nytte av forskjellige medikamenter ved utprøving har man kommet frem til at forstyrrelser i overføringen av signaler i hjernen sannsynligvis kan være en medvirkende årsak til tilstanden. Da er det hovedsakelig dopamin som er forbundet med den atypiske signaloverføringen, men også nevrotransmittere som serotonin og noradrenalin er trolig relevante for TS-tilstanden.

Miljøfaktorer

Tourettes syndrom har hatt et sterkt fokus som en nevropsykiatrisk fortyrrelse, og det er derfor gjort lite forskning på om miljøfaktorer har innvirking på utløsing, vedlikehold og reduksjon av symtomer forbundet med TS.

"Selv om miljøfaktorer ikke er blant årsakene til utvikling av TS, ser det ut til at de bidrar til opprettholdelse av tics, og til hvor alvorlig forstyrrelsen kan bli."
Gidske Kvilhaug, 2011
Fra boken: Barn og unge med Tourettes syndrom

Var dette nyttig informasjon? Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Husk å dele innlegget med andre som trenger mer kunnskap om tilstanden.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer