Når utvikles tics?

Del dette innlegget:

I de fleste tilfeller av Tourettes syndrom (TS) ser man tics før tenårene. Det er derfor man regner TS som en barnenevrologisk forstyrrelse.

Erfaringer viser at hos de fleste med TS viser ticsene seg når barnet er mellom 5 og 8 år gammelt, men variasjoner finnes. Det er funnet tics hos barn som er under et år gamle.

Det mest vanlige forløpet er at ticsene starter i ansiktet med blunking eller grimaser.

Tics kan ofte forsvinne en periode før de kommer tilbake igjen, og det er når ticsene har vart i over et år man kan begynne å vurdere Tourettes syndrom (TS).

%
Mange barn har tics

Ticsene flytter seg ofte videre fra ansiktet og ut til andre deler av kroppen. Dette er en prosess som går gradvis, og som kan ta noe tid. TS en en tilstand som skjelden oppstår plutselig, men som «kommer snikende».

Ofte er ticsene på sitt mest intense når barnet er barneskolealder, og ticsene når typisk en topp i hyppighet og intensitet i starten av tenårene.

Tics er veldig vanlig i perioder hos mange barn – uten at de har Tourettes syndrom. Så mange som 20 prosent av alle barn har perioder med forbigende tics.

Deretter er det vanlig med en gradvis reduksjon av tics frem til slutten av tenårene. Undersøkelser har vist at omtrent halvparten av barna med TS er ticsfrie i løpet av 18-års alder, og at bare omtrent 1 av 10 fortsetter å ha store utfordringer med tics i voksen alder.

LES OGSÅ  Akkurat nå vil jeg bare dø! Hvorfor skjønner ikke mamma hva jeg sliter med?

Selv om voksne personer med TS ofte rapporterer at de er ticsfrie, viser det seg at de faktisk har noe tics. Trolig er ticsene blitt så milde og lite påtrengende at omgivelsene og personen med TS selv ikke merker at de er til stede.

Det er viktig å merke seg at selv om ticsene ofte blir mildere med alderen, er det andre utfordringer som vedvarer inn i voksen alder. Det er ikke uvanlig at utfordringer relatert til tvang, angst og depresjon føre til et betydelig funksjonsnedsettelse for mange med TS.

Det viser seg at hos barn med TS som får forståelse fra omgivelsene, har god kontakt med venner og familie, og liten grad av tilleggsvansker, har større sannsylighet for å leve med færre belastninger som voksen.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer