Motoriske tics

Del dette innlegget:

Vi deler motoriske tics inn i to «varianter»: enkle og komplekse motoriske tics.

Enkle tics

De enkle ticsene er de som oppstår plutselig, er raske og repeterende, og som fremstår som ganske formålsløse.

Eksempler på enkle motoriske tics kan være:

 • hodekast
 • grimaser
 • blunking
 • bevegelser i bein eller armer.

I praksis kan alle bevegelser man frivillig kan utføre være et tic.

Komplekse tics

Komplekse tics (også kalt sammensatte tics) er tics som omfatter flere muskelgrupper samtidig. Dette er tics som kan fremstå som mer målrettede og «planlagte». De kan være vanskelig å skille fra «vanlige bevegelser», og noen ganger kan de misforstås som tvangshandlinger.

Omgivelsene kan, forståelig nok, misforstå komplekse tics som f.eks «å vise fingeren», dansing eller det å stå på gulvet, hoppe opp og ned mens man klapper med hendene, med handlinger som er planlagte og gjort med mening.

Det er viktig å huske at denne typen tics er like ufrivillige, slitsomme og stigmatiserende for den som utfører dem.

Når læreren blir møtt på morgenen av en elev som fiser fingeren samtidig som han sier «God morgen», kan lett føre til et anstrengt samarbeid hvis ikke læreren har god forståelse av TS-tilstanden.

Eksempler på komplekse, motoriske tics:

 • himle med øynene
 • rekke tunge
 • neglebiting
 • lukte på ting (eller personer)
 • lage kyssemunn
 • plukke i nesen
 • ta på ting
 • kaste ting
 • herming etter andres bevegelser
LES OGSÅ  Video: Leve med Tourettes syndrom

Dette er bare et fåtall av de kompleke motoriske ticsene som kan oppstå hos personer med TS.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer