TS: Forvarsler

Del dette innlegget:

De fleste med tics opplever en form for forvarsel, eller et «urge» før et tic utløses.

Disse forvarslene blir ofte beskrevet som en kløe, kiling, prikking, uro eller en annen form for et «sug» som må tilfredstilles (ved å ticse) for å bli kvitt følelsen. Noen forteller om påtrengende lyder i hodet, noen at de hører stemmer som lager meningsløse lyder eller ord, andre om generelt «ubehag i hjernen» eller en form for «hjernekløe» (Kvilhaug 2011). Noen kan også oppleve en følelse av angst eller en følelse av å være lammet i delen hvor ticset oppstår.

Hvordan føles det?

En sammenligning mange bruker for å illustrere «trangen» eller følelsen en person med TS har før de ticser er følelsen man får når man sperrer opp øynene og lar være å blunke. Noen sier det føles som om de prøver å holde tilbake et nys eller et gjesp. Det finnes flere ulike beskrivelser på forvarselet.

På skolen

Da kan du forestille deg hvordan det er å bli fortalt at du ikke skal «klovne så mye» med kroppen mens du sitter i klasserommet.

Skoleelever forteller om en trykkende kløe, og at «noe» må komme ut, noe må «utløses» for at kroppen skal roe seg. Derfor ser vi også barn med TS som undertrykker tics hele skoledagen, og nærmest eksploderer som en «ticsende bombe» når det kommer innenfor hjemmets trygge vegger.

LES OGSÅ  Utslitte barn

Samtidig forteller en lærer om et barn som er rolig og nesten uten tics om dagen, mens foreldrene kanskje aldri har sett ungen sin med mer tics enn akkurat nå.

Avspenningen som inntreffer etter at et tic er utført, har en sterk belønnings- og læringeffekt (Grøholt et al, 2015, s. 113)

Kan komme i serier

Forvarslene kan komme i serier etter et økende og avtagende mønster, hvor de oppleves som svært intense over en periode, for så å avta og kanskje bli borte i en kortere eller lengre periode.

Noen klarer å «ignorere» denne trangen frem til et punkt hvor det «renner over», og de må ticse for å tilfredstille «kløen» eller angstfølelsen de opplever.

Vanligvis blir barn med fornemmelser ikke klar over disse før de er i 10-12-års alder, men mindre barn har uttalt at de føler at noe «må gjøres» med munnen eller andre deler av kroppen.

Det er ikke overraskende at dette fokuset på «kløe» eller annet ubehag ofte kan gå utover konsentrasjonen i skolesituasjoner.

Ikke alle får forvarsler

Hos voksne med TS er det uttalt at bare 1/3 har fornemmelser eller «forvarsler» før alle ticsene, men at det bare er noen av ticsene som utløser et forvarsel eller et «urge» som fører til utløsning av tic.

LES OGSÅ  Nevropsykologisk undersøkelse

Det finnes flere teorier om hvorfor ikke alle får forvarsler, og noen av disse er at ikke alle tics kommer «sammenkoblet» med et forvarsel, at forvarselet kanskje kommer så kort tid før ticset at det ikke legges merke til, eller at det kan være et oppmerksomhetsproblem, altså at man ikke blir oppmerksom på forvarselet.

Svært mange med TS har også en oppmerksomhets- / konsentrasjonsvanske.

Ikke inkludert i diagnosekriterier

Selv om forvarsler før tics, eller «urges», ofte er beskrevet som et kjernesymptom ved TS er ikke fenomenet inkludert i diagnosekriteriene for å sette en TS-diagnose.

Var dette nyttig informasjon? Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Husk å dele innlegget med andre som trenger mer kunnskap om tilstanden.

Grøholt, B., Garløv, I., Weidle, B., Sommerschild, H.
(2015)
Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget

Kvilhaug, G.
(2001):
Barn og unge med Tourettes syndrom. Oslo: Kommuneforlaget AS

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer