Tvangshandlinger

Del dette innlegget:

Tvangshandlinger (kompulsjoner) er en del av tvangslidelse (OCD), og handlingene som må gjøres utføres for å lindre angsten som tvangstankene fører med seg, eller for å få tankene til å «føles riktig».

Tvangshandlingene kan virke meningsløse og uvanlige både for omgivelsene og ikke minst for den med tvangslidelse selv.

De fleste som er rammet av tvangslidelse (OCD) innser selv at tvangshandlingene ikke har noe logisk ved seg, men samtidig er de overbevist om at handlingen utføres for å «komme seg videre» eller for å bli kvitt tvangstankene.

Selv om de vet at handlingene er meningsløse vil de ofte ikke ta sjansen på å ikke utføre dem, for «tenk hvis» det verst tenkelige skjer om handlingen ikke blir utført.

Og «tenk hvis» er en stor del av tvangstanker og handlinger.

Tvangshandlinger kan være svært krevende for den som må utføre dem, og ikke minst kan det føre til pinlige situasjoner.

Det er ikke alltid lett å forklare for omgivelsene hvorfor man må gjenta den siste setningen tre ganger, eller hvorfor man må sjekke at lysbrytere virkelig er skrudd av, kanskje 12 ganger.

Hvorfor må man røre ved dørklinken på baksiden av alle dører man går igjennom?

Merkelige og uforståelige handlinger, men ofte en stor del av hverdagen for personer med tvangslidelse.

LES OGSÅ  OCD hos barn - tvangstanker og -handlinger
Midlertidig løsning

Personer med tvangslidelser vet godt at tvangshandlingene bare er en midlertidig løsning for å lindre angsten som kommer av tvangstankene, men av mangel på en bedre løsning vil handlingene bli utført – om og om igjen.

Tvangshandlinger kan også inkludere å unngå situasjoner som utløser tvangstanker eller angst.

Forskjellen på personer med tvangshandlinger og personer som for eksempel bare liker å ha «orden i sysakene» er at den med tvangslidelse vil kjenne en reell og ekte frykt hvis et rituale eller et system ikke blir utført, mens en som bare er ryddig av natur – har en ryddig og pertentelig personlighet – liker å utføre ryddingen og organiseringen.

Den som strever med tvangstanker utfører ikke organiseringen av glede, men for å motvirke frykt.

Hva hvis jeg ikke utfører tvangshandlingen?

Tvangshandlinger har en tendens til å ha en motsatt effekt på angsten enn det som er ønskelig.

Selv om å utføre handlingen gir en midlertidig lindring av frykten eller «trangen» som oppstår av tvangstankene, vil det å utføre en handling, og dermed oppleve at «det fryktelige» ikke skjer, føre til en læringseffekt hos de som er rammet av tvangslidelse (OCD).

Hvis han (eller hun) «må» unngå å tråkke på kumlokk i frykt for at for eksempel samboeren skal havne i en alvorlig ulykke, vil han følgelig ikke trå på kumlokkene.

LES OGSÅ  Video: Tvangstanker og ritualer - samtaler om OCD

Sannsynligvis vil heller ikke samboeren havne i en alvorlig ulykke – alvorlige ulykker har en tendens til å ikke være dagligdagse hendelser – og følgelig vil han føle at ved å unngå å trå på kumlokkene har han unngått nok en fryktelig hendelse.

Dette fører til en forsterkning i den tvangsmessige tankegangen.

Det er dette som er vanskelig ved behandling av OCD.

For å erfare at tvangshandlingen ikke har noen reell effekt må pasienten bevisst trå på kumlokket og deretter «se hva som skjer».

Men, hvorfor skal man risikere at samboeren skader seg når man kan unngå det ved å ikke trå på kumlokkene?

Variasjoner

Det er store variasjoner i alvorlighetsgraden hos personer med OCD. Noen har lett for å skjule handlingene som ikke er av invaderende grad, mens andre har så omfattende og tidkrevende tvangshandlinger og ritualer at det går ut over yrkeslivet, det sosiale livet og andre deler av hverdagen.

Eksempler på tvangshandlinger:

Vasking og smittefrykt

 • Vaske hendene mange ganger eller på bestemte måter
 • Overdreven dusjing, tannpussing, bading eller spesielle rutiner ved toalettbesøk
 • Overdreven vasking av ting i hjemmet eller overdrevet renhold i hjemmet generelt
 • Handlinger for å hindre smitte mellom gjenstander eller personer

Kontrollering og forsikring

 • Sjekke at du ikke skadet eller kommer til å skade andre
 • Sjekke at du ikke skadet eller kommer til å skade deg selv
 • Sjekke at noe forferdelig ikke har skjedd
 • Sjekke at du ikke gjør noe på feil måte
 • Sjekke egen helsetilstand , f.eks måle temperatur, puls etc.
LES OGSÅ  Nevroutypisk?

Gjentakelser

 • Lese eller skrive ting gjentatte ganger
 • Gjenta handlinger, f.eks gå inn eller ut av dører eller sette seg / reise seg fra en stol
 • Ta på ting flere ganger til det gjøres på riktig måte
 • Gjenta ting riktig antall ganger

Mentale ritualer

 • Å repetere tanker eller tall i hodet
 • Å be for å hindre skade

Andre tvangshandlinger

 • Sette ting i riktig rekkelfølge
 • Spørre bekjente om bekreftelse
 • Unngå situasjoner som kan trigge andre tvangstanker

Det finnes et uendelig «utvalg» av tvangshandlinger – bare fantasien setter grensen.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer