OCD hos barn – tvangstanker og -handlinger

Del dette innlegget:

Barn kan også ha tvangstanker og tvangshandlinger. Hvordan viser dette seg hos de minste? Og hva kan vi gjøre med det?

Bekymring for skitt og bakterier er det som oftest forekommer hos barn med OCD.

Om lag én prosent av alle barn plages av tvangslidelser (forskning.no)

Barna kan være redd for alvorlige infeksjoner eller andre sykdommer (HIV, kreft) som påføres ved indirekte kontakt på nærmest magisk vis, og hvor smitteveiene følger sin egen logikk (Grøholt et al, 2015). Etter bekymringen for sykdommer, skitt og smitte kommer sjekkeritualer hvor de sjekker at elektriske apparater er slått av, eller at dører og vinduer er lukket.

Tvangstankene fører til angst eller ubehag om barnet ikke får utført sine ritualer eller hvis det ikke klarer å rette opp i «ubalansen» som føles nærmest som en trussel mot dem selv eller noen de står nær.

OCD er forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder, der ”obsessive” peker på de tvangstankene noen barn sliter med: om at de kan bli syke, at det vil skje en katastrofe eller andre plagsomme forestillinger. De tyr til tvangshandlinger for å prøve å kvitte seg med ubehaget. ”Vasker jeg hendene ofte nok, blir jeg ikke syk.”
Forskning.no
En av de fremste forskerne på tvangslidelse hos barn, (...), har beskrevet tvangslidelse som et våkent mareritt. Hun hevder at tvangslidelser er en av de minst forståtte, mest underdiagnostiserte og mest invalidiserende av angstlidelsene.
psykologisk.no

Hos barn med OCD forekommer det ofte andre lidelser samtidig (komorbide tilstander). Rundt 80 % av barn med OCD fyller også kriteriene for en eller flere andre diagnoser, og da ofte tilstander som ADHD, depresjoner og/eller ticslidelser. Det er også en økt forekomst av atferdsforstyrrelser, lærevansker og autismespekterforstyrrelser hos barn med OCD.

Tvang / ticslidelser

Studier viser at det er en forskjell mellom OCD som oppstår samtidig med ticslidelser ( inkl. Tourettes syndrom ) og OCD som ikke er relatert til ticslidelser. Tvangstanker ved samtidig forekomst av Tourettes syndrom (TS) har oftere tema som sex, vold, religion, aggressivitet og symmetri, mens tvangstanker uten TS handler hyppigere om smitte, skitt, bakterier og angst for katastrofale hendelser (Grøholt et al, 2015). Ved TS dreier tvangstankene seg ofte om å oppnå en «riktig» følelse enn en forutkommende angst som gjerne følger med tvangstankene ved OCD. Ofte blir følelsen før et tvang-relatert tic ved TS kalt for «urge» eller et «sug i magen», som blir fulgt opp av en «just right»-følelse når tvangstanken blir tilfredstillt med en handling. Personer med Tourettes syndrom sier det kan være vanskelig å beskrive tilfredstillelsen som følger handlingen, men sammenlikner det med å «klø der det klør» eller å nyse når trangen for et nys oppstår.

LES OGSÅ  Hva er OCD?

Andre tilstander som er klassifisert som tvangslidelser som også kan oppstå hos barn er trikotillomani (tvangsmessig hårnapping), «skin picking disorder», dysmorfofobi og kroppsdysmorf lidelse.

(…) For slik er det jo, vinteren er den gode årstiden, ren kulde og rene lukter, rene tanker og rene basiller.

… om vinteren svetter man ikke, bakteriene fryser i hjel, basillene dør, ingen skrik, ingen ekle lukter …

Lukten av nysnø og stillheten som omgir den, gjør meg fokusert, i godt humør, lettere i kroppen. Skolearbeidet går kanskje ikke bedre, men jeg ser likevel muligheter og tror mer på meg selv. (…) (Sandstrak 2014, s. 52).

Normal utvikling?

Perioder med tvangsliknende atferd er vanlig hos mange barn, og er et ledd i den normale psykologiske utviklingen. Ritualer hos barn bidrar til forutsigbarhet og struktur i hverdagen.

I perioder av barns utvikling (særlig i førskolealder) kan barnets krav om ritualer være svært intense, og de fleste familier opplever at de må legge opp kveldsrutiner for førskolebarnet som kan beskrives som svært tvangspreget. Eksempelvis skal barnet leses for etter klare retningslinjer fra barnet, og det er ofte klart definert hvem som skal lese, hvor lenge og hvilket innhold, noe som repeteres kveld etter kveld
psykologisk.no

Denne tvangspregede atferden er mest omfattende i barnealder før skolealder, og er en del av den normale atferden, og vil vanligvis reduseres med alderen.

LES OGSÅ  Gjesteinnlegg: Ville du valgt å aldri ha OCD?

Om det foreligger en tvangslidelse, burde den utredes dersom symptomene vedvarer over tid, plager barnet, fører til at barnet unngår steder eller aktiviteter, kommer i konflikt med daglig fungering eller skaper andre vanskeligheter (Grøholt et al, 2015).

Det er vanlig at barn (eller voksne!) opplever at de er på vei mot å «bli gal» fordi de oppfatter tvangstankene som belastende og «rare».

Derfor er det viktig å informere om tilstanden til både barn og foreldre, slik at følelesen av å «bli gal» (bekymring for alvorlig psykisk lidelse) blir redusert.

I tilfeller hvor graden av OCD er veldig mild kan informasjon om tilstanden lette tilstanden, men de fleste barn med moderat eller alvorlig tvangslidelse vil trenge behandling av spesialisthelsetjenesten.

Og bare for å berolige: I en periode av livet vil mange oppleve symptomer på tvangstanker. Hvem husker ikke barndommens fikse idé om at å tråkke på streker ville føre helt galt av sted? Sånt går over og er helt normalt – ikke ring terapeuten!
Forskning.no

Var dette nyttig informasjon? Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Husk å dele innlegget med andre som trenger mer kunnskap om tilstanden.

Lærebok i barnepsykiatri, Berit Grøholt, Bernhard Weidle, Hilchen Sommerschild. Universitetsforlaget, 2015.

Mr. Tourette og jeg, Pelle Sandstrak. Cappelen Damm, 2014.

http://forskning.no/psykiske-lidelser-barn-og-ungdom/2009/08/barns-tvangslidelser-under-lupen

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer