OCD: Årsaker

Del dette innlegget:

Til tross for at man i dag har kommet langt i forhold til behandling av lidelsen, har man enda ikke en fullstendig forklaring på hvorfor den oppstår (Gjølmesli 2014).

Av arvelige / nevrobiologiske faktorer er det blitt knyttet sammenhenger mellom tvangslidelse (OCD) og nevrotransmitteren serotonin, men om det er uregulerte nivåer av serotonin som er en faktor ved utviklingen av OCD, eller om det er OCD-tilstanden som er årsak til serotonerg dysregulering er ikke kartlagt.

Mye tyder på at tvangslidelse er en utviklingsmessig forstyrrelse i sentralnervesystemet. Det synes å være en ubalanse i impulsoverføringene mellom ulike deler av hjernen. Dette fremmer dysfungerende handlinger (NHI 2013).

Serotonin

Pasienter med tvangslidelse (OCD) opplever forbedring av tvangsrelaterte vansker ved bruk av SSRI-medikamenter (Selektive serotonin reopptakshemmere), noe som antyder at det serotonerge systemet kan være involvert. Serotonin er antatt å ha en rolle i å regulere angst (Wikipedia: Tvangslidelse). Siden det er funnet opphopning av OCD i enkelte familier kan vi også anta at svakheten for utvikling av tilstanden er arvelig. Vi vet at ved andre tilstander som skyldes uregulerte nivåer av nevrotransmittere er det svært ofte en arvelig komponent involvert i utviklingen av tilstandene.

Det er også funnet uvanlig aktivitet knyttet til det dopaminerge systemet hos personer med tvangslidelser.

LES OGSÅ  Tvangshandlinger
Tics/TS

Flere studier tyder på en felles genetisk basis med tics hos en undergruppe av pasienter (Grøholt et al, 2015). Minst en tredjedel av dem med TS har full OCD, og minst 50 prosent har symptomer på tvangslidelse (Kvilhaug 2011).

PANDAS

Det er foreslått at infeksjoner med beta-hemolytiske streptokokker (PANDAS) kan være årsaken til utbrudd av OCD eller Tourettes syndrom (TS), men studier som er gjennomført viser liten eller ingen sammenheng mellom streptokokkinfeksjon og OCD/TS. Det er dermed fortsatt uavklart om streptokokkinfeksjoner er mer enn en av mange uspesifikke stressfaktorer som kan trigge et utbrudd av OCD eller Tourettes syndrom (Grøholt et al, 2015).

Ukjent årsak

Vi vet foreløpig ikke hvorfor noen utvikler OCD. En arvelig komponent antyder at det er noe genetisk som ligger bak utviklingen av OCD. Denne genetiske faktoren kan også være avhengig av miljømessige faktorer for at tilstanden skal utvikle seg.

Gjølmesli, K. C.
(2014):
Å takle OCD – En guide til forståelse og mestring av tvangstanker. Sandnes: Commentum Forlag

Grøholt, B., Garløv, I., Weidle, B., Sommerschild, H.
(2015)
Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget

Kvilhaug, G.
(2001):
Barn og unge med Tourettes syndrom. Oslo: Kommuneforlaget AS

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer