Hva er OCD?

Del dette innlegget:

OCD er en angstlidelse som skaper mye ubehag og store utfordringer for den som er rammet av tilstanden.

Tvangslidelse brukes også ofte som begrep for OCD (Obsessive-compulsive disorder).

For 30-40 år siden ble tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) betraktet som en alvorlig psykisk lidelse med svært dårlig prognose (Grøholt et al, 2015). Slik er det ikke lenger.

I dag ser det ut til at mange kan bli kvitt sine tvangssymptomer ved hjelp av kognitiv atferdsterapi (KAT), og at tilstanden til en viss grad kan kureres hos mange pasienter. Samtidig er OCD betraktet som en nevropsykiatrisk lidelse, som vil si at en eventuell svakhet for å utvikle symptomer vil vare livet ut.

Kjernesymptomene på OCD er tvangstanker og tvangshandlinger, og disse tvangssymptomene må være av en slik grad at det går ut over hverdagen til den som er rammet. Hvilke tvangstanker og -handlinger som er tilstede vil variere, men kategoriene av tvangstanker går ofte igjen hos mange pasienter.

Var dette nyttig informasjon? Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet. Husk å dele innlegget med andre som trenger mer kunnskap om tilstanden.

Grøholt, B., Garløv, I., Weidle, B., Sommerschild, H.
(2015)
Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer

LES OGSÅ  OCD: Årsaker