Tourettes Syndrom

Hva er tics?

Motoriske tics | Vokale tics | Når Utvikles tics? | Undertrykking av tics | Forvarsler | Hva påvirker tics? | Herming | Banning og stygge ord eller bevegelser | NOSI | Andre ticsforstyrrelser

Eksplosive raseriutbrudd
Vanlige tilleggsvansker

ADHD | OCD | Depresjon | Angst | Autisme | Lærevansker | Motoriske utfordringer | Taleflyt og stamming

Behandling av Tourettes syndrom

HRT | KAT | Medikamentell behandling | DBS

På skolen

Informasjon til medelever | Informasjon til lærere | Lekser | Skolevegring | Forutsigbarhet og rutiner

I familien

Etter diagnosen | Søsken | Oppdragelse