Autisme

Barneautisme | Atypisk autisme | Retts syndrom | Disintegrativ forstyrrelse | Asperger syndrom | Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Historie
Utredning
Forekomst
Årsaker
Behandling og tilrettelegging