Autisme

Titler som ikke er klikkbare er under utvikling.


Hva er autisme?

  • Barneautisme
  • Atypisk autisme
  • Retts syndrom
  • Disintegrativ forstyrrelse
  • Asperger syndrom
  • Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Historie

Utredning

Forekomst

Årsaker

Behandling og tilrettelegging


Annet innhold

5 tips til besteforeldre som har barnebarn med autisme.

Et historisk blikk på Autisme

Autisme: Hvordan påvirkes foreldrene?

Video: Hvordan er det å ha barn med ASD?

11. August: Autisme kommer til NetFlix

Aspergerinformator: – Jeg er et menneske med følelser jeg også.