ADHD

ADHD Innledning

Innledning

Hva kan du gjøre for å hjelpe og tilrettelegge for personer med ADHD? Ved å lese innleggene om ADHD på disse sidene håper jeg du får mer kunnskap om tilstanden, og hvordan du kan leve ved eller med den.

Hva er adhd_

Hva er ADHD?

Kjært barn har mange navn. Hyperkinetisk forstyrrelse, MBD, AD/HD, DAMP osv. De er alle betegnelser for den samme tilstanden, men et resultat av at utviklingen stadig går fremover.

Historie

Utredning

adhd prognose og utvikling

Prognose og utvikling

I motsetning til tidligere, hvor man trodde at ADHD var noe man vokste av seg, vet man i dag at ganske mange strever med mange ADHD-relaterte vansker i voksen alder. Les mer i dette innlegget...

Forekomst

Hvor vanlig er ADHD?

Forskning og forståelsesmodeller

 • Pannelappen
 • Eksekutivfunksjoner
 • Persepsjonsvansker

 

Søsken til barn med ADHD

På skolen

 • De vanskelige friminuttene
 • Lekser
 • Tilpasset opplæring
 • Spesialundervisning
 • Individuell opplæringsplan (IOP)

Sameksisterende vansker

 • Atferdsvansker
 • Affektive utfordringer
 • Tvang / OCD
 • Spesifikke lærevansker
 • Tourettes syndrom

Behandling og tilrettelegging

 • Tilrettelegging i skolen
 • Tilrettelegging hjemme
 • Informasjon til barnet
 • Informasjon til familie og venner
 • Medisiner
 • Kosthold
 • Grensesetting
 • Alternativ behandling

Foreldrerollen

 • Onde sirkler
 • Tell til ti

Økt muskeltonus og medbevegelser

Samarbeid og samhandling

 • Fastlegen
 • PPT
 • BUP
 • NAV
 • Skolen
 • Individuell plan

Leve med ADHD

 • Å føle seg annerledes
 • Organisering og (u)orden
 • Anger og dårlig samvittighet
 • «Jeg har det på tungen»
 • Den voksende klumpen i magen

Annet innhold

Video: Å mislykkes som normal

Video: Sånn er jeg og sånn er det

«Jeg tror ikke ADHD finnes…» Hvordan overbevise tvilerne?

7 tips til lærere med elever med ADHD

Video: Hva jeg vil si til mamma som ga meg «dop»…

Voksne med ADHD forteller om 24 utfordringer i livet sitt

ADHD vs. Angst: Hva er likhetene? Hva er forskjellene?


Har du kommentarer, innspill eller gode ideer? Send meg en melding via kontaktsiden, via facebooksiden eller legg igjen en kommentar i kommentarfeltet.