ADHD

Innledning

Hva kan du gjøre for å hjelpe og tilrettelegge for personer med ADHD? Ved å lese innleggene om ADHD på disse sidene håper jeg du får mer kunnskap om tilstanden, og hvordan du kan leve ved eller med den.

Hva er ADHD?

Kjært barn har mange navn. Hyperkinetisk forstyrrelse, MBD, AD/HD, DAMP osv. De er alle betegnelser for den samme tilstanden, men et resultat av at utviklingen stadig går fremover.

Historie
Utredning
Prognose og utvikling

I motsetning til tidligere, hvor man trodde at ADHD var noe man vokste av seg, vet man i dag at ganske mange strever med mange ADHD-relaterte vansker i voksen alder. Les mer i dette innlegget...

Forekomst

Hvor vanlig er ADHD?

Forskning og forståelsesmodeller

Hjernen | Nevropsykologi | Nevrotransmittere | Pannelappen | Eksekutivfunksjoner | Persepsjonsvansker

På skolen

De vanskelige friminuttene | Lekser | Tilpasset opplæring | Spesialundervisning | Individuell opplæringsplan (IOP)

Sameksisterende vansker

Atferdsvansker | Affektive utfordringer | Tvang / OCD | Spesifikke lærevansker | Tourettes syndrom

Behandling og tilrettelegging

Tilrettelegging i skolen | Tilrettelegging hjemme | Informasjon til barnet | Informasjon til familie og venner | Medisiner | Kosthold | Grensesetting | Alternativ behandling

Foreldrerollen

Onde sirkler | Tell til ti

Samarbeid og samhandling

Fastlegen | PPT | BUP | NAV | Skolen | Individuell plan

Leve med ADHD

Å føle seg annerledes | Organisering og (u)orden | Anger og dårlig samvittighet | «Jeg har det på tungen» | Klump i magen