Autisme: Hvordan påvirkes foreldrene?

Del dette innlegget:

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er tilstander som påvirker sosial interaksjon, kommunikasjon og atferd. Spekteret er bredt, og personer som er påvirket av tilstanden kan være rammet fra svært mildt til svært alvorlig.

Tilstanden blir ofte oppdaget tidlig i barndommen, og er en livslang tilstand. Noen personer med en autismespekterlidelse kan være svært begavede på spesifikke områder.

I tillegg til vansker med sosiallivet og kommunikasjon har personer med en autismespekterforstyrrelse (eller ASD – etter autism specter disorder) ofte snevre interesser. Andre kjernesymptomer er repetativ atferd og behov for rutiner.


 

Hei!

I dag har jeg skrevet litt om hvordan foreldre kan bli påvirket av å leve med et barn med autisme. En forstyrrelse som kan kreve alt fra litt tilrettelegging til omtrent kontinuerlig tilsyn. Håper du finner innlegget nyttig og interessant.


 

Forståelse for annerledes atferd

Å leve med et barn med autisme i familien kan være utfordrende – spesielt når andre folk ikke forstår utfordringene.

Barn med ASF opplever verden annerledes enn de fleste andre. De har ofte vansker med å uttrykke seg godt nok, persepsjonsvansker kan påvirke hvordan de lukter, hører og ser ting, og de kan for eksempel synes det er fullstendig uaktuelt å spise mat som, for eksempel, har en spesifikk farge.

Foreldre kan synes det er vanskelig og pinlig når barnet deres oppfører seg uvanlig på offentlige steder. Atferd som ofte blir sett på som uvanlig  inkluderer:

  • Upassende berøringer
  • Være for ærlig med andre personers fremtreden
  • Klapping i hender
  • Unormal fasinasjon for spesifikke objekter eller emner
  • Ekstreme former for følelsesutbrudd
LES OGSÅ  Video: Hvordan er det å ha barn med ASD?

Hvis foreldre føler seg ukomfortable eller ikke føler de mestrer situasjonen, kan det på sikt gå ut over deres egen psykiske helse. Det er viktig at foreldre passer på sine egne behov i tillegg til sitt barns behov. Andre personer kan bidra ved å lære mer om autisme og hvilke utfordringer som føler med tilstanden.

 

Hva føler foreldrene?

Foreldre til barn med autisme beskriver ofte at de føler seg «overveldet, forvirret, har skyldfølelse, er sinte eller deprimerte.»

Frustrasjon er en vanlig følelse. Foreldre kan føle på frustrasjon når barnet deres er klumsete, ikke svarer på tiltale eller reagerer på stimuli som forventet, hvis barnet er aggressivt eller avviser andre barn. Frustrasjon oppstår også fort når andre personer ikke viser forståelse for autisme-tilstanden, og hvordan det påvirker barnet og familielivet. Det er også mange som opplever frustrasjon når de føler at andre personer uvitende dømmer både barn og foreldre for unormal oppførsel.

Foreldre er også ofte engstelige. Ikke bare for dagen i dag, men også for fremtiden, og hvordan barnet deres vil klare seg.

Skyldfølelse kan ofte prege foreldrene som, feilaktig, skylder på seg selv for at barnet har utviklet tilstanden, når barnet har et raserianfall, eller når de føler de ikke klarer å gjøre det rette for barnet til en hver tid.

Sinne oppstår hvis foreldrene føler at de ikke får den hjelpen de trenger fra for eksempel den andre foreldren, fra familien eller fra fagpersoner. De kan også oppleve å bli sinte på sitt eget barn når atferden blir for utfordrende å takle alene.

LES OGSÅ  Tilpasset opplæring

Sorg og tristhet er også vanlige reaksjoner. Når foreldrene får vite at barnet deres ikke vil komme til å oppleve livet på samme måte som aldre barn gjør vil mange kjenne på en tapsfølelse. Mange føler de har tapt både barnets fremtid og foreldrenes eget håp og forventninger til fremtiden.

 

Å oppdra barn kan være slitsomt og utfordrende, og det å oppdra et barn med ekstra behov for oppfølging er ofte ekstra krevende. Det er viktig at foreldre som kjenner at de sliter med hverdagen oppsøker hjelp for å «komme over kneika» eller for å få tilbud som kan hjelpe dem.

Det er også viktig å huske at barn med autisme kan leve lykkelige, fullverdige liv. De bare opplever livet på en annen måte.

 

Hva kan foreldre gjøre for å gi barnet sitt best mulig utgangspunkt for et godt liv?

Bortsett fra å få sortert vansker og avgjort diagnosen på et tidlig tidspunkt, er det flere ting foreldre kan gjøre for at barnet deres skal få et best mulig utgangspunkt for et godt liv.

Foreldre bør lære seg så mye som mulig om autisme – så lenge informasjonen de oppsøker er oppdatert og korrekt. Å være godt informert vil gjøre det lettere å ta de rette valgene for barnet. I Norge har vi Autismeforeningen i Norge som har mye kunnskap om tilstanden

LES OGSÅ  Aspergerinformator: Jeg er et menneske med følelser jeg også.

Det å snakke åpent om tilstanden med venner, familie og andre som ikke lever med de samme utfordringene vil hjelpe dem til å forstå hverdagen foreldrene lever i. Kanskje vil det oppmuntre venner og familie til å selv lære mer om tilstanden og å tilby hjelp og støtte der de kan bidra.

Besteforeldre kan bidra med masse – selv om de ikke er eksperter på autisme. Se innlegget 5 tips til besteforeldre som har barnebarn med autisme.

Det er viktig å også legge merke til alt barnet klarer – ikke bare det barnet ikke klarer.

 

Hva kan omgivelsene gjøre?

Mange foreldre som har barn med autisme har noen punkter som de skulle ønske omgivelsene kunne forstå:

  • Ikke vær ukomfortabel rundt barn med autisme
  • Forstå at autisme ikke fremstår likt hos alle med autisme
  • Godta at barn med autisme uttrykker seg på uvanlige måter
  • Ikke kritiser foreldrene for å ikke irettesette barnets uvanlige oppførsel

Foreldre til barn med autisme ønsker å oppleve mer empati fra omgivelsene, og at andre foreldre skal akseptere deres barn på samme måte som de ønsker at sitt eget barn skal bli akseptert av omgivelsene.

Autismeforeningen logo
Klikk på bildet for å komme til Autismeforeningen i norge

Del gjerne innlegget med venner og familie. Har du innspill? Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet.

– Steffen –

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer