Atypisk autisme

Del dette innlegget:

Barn med atypisk autisme viser enten tegn på en autismespekterforstyrrelse først etter tre års alder, eller de har mindre tydelige enn hva som er kravet for diagnosen barneautisme.

Vi ser denne typen autisme oftest hos personer som har alvorlig psykisk utviklingshemming, eller hos personer med en betydelig impressiv språkforstyrrelse.

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som atskiller seg fra barneautisme ved senere debut eller ved at den ikke oppfyller alle de tre settene av diagnostiske kriterier på infantil autisme.

Denne koden skal brukes når avvikende eller forstyrret utvikling er til stede først etter tre års alder, og der det mangler tilstrekkelige avvik på ett eller to av de tre områdene som er karakteristisk for barneautisme (forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotyp og repetitiv atferd), til tross for karakteristiske forstyrrelser på de resterende av disse områdene.

Atypisk autisme forekommer oftest hos dypt psykisk utviklingshemmede eller hos personer med alvorlig impressiv språkforstyrrelse.

FinnKode, Helsedirektoratet
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2613708

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer

LES OGSÅ  Et historisk blikk på autisme