Hva skjer når noen mistenker ADHD?

Del dette innlegget:

Noen ganger er det lærere som først mistenker ADHD.

Da vil læreren ta opp mistanken med foreldrene og kontakte PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) for å undersøke utfordringer hos barnet.

Etter at barnet har blitt undersøkt av fastlegen for å utelukke at vanskene kan skyldes f.eks. syns- eller hørselsvansker vil PPT gjøre tester for å kartelegge barnets styrker og vansker. Hvis PPT anser vanskene som ADHD-relaterte vil de henvise barnet til spesialisthelsetjenesten (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk – BUP).

Hos BUP vil det bli utført flere tester. Blant annet vil foreldrene bli spurt om svangerskap, oppvekst og hjemmesituasjonen. Lærere må fylle ut kartleggingsskjemaer, og barnet blir intervjuet og testet med oppgaver. Det er også vanlig med observasjon av atferd på klinikken og observasjon på skolen. Er alle kriteriene for en diagnose tilstede vil det bli satt en diagnose.

Dette kan være en tidkrevende prosess som ofte tar månedsvis fra henvisning til avslutning. Derfor er det viktig å komme fort igang om man har mistanke om ADHD-relaterte vansker.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer

LES OGSÅ  "- Jeg tror ikke ADHD finnes..." Hvordan overbevise tvilerne?