Nevropsykologisk undersøkelse

Del dette innlegget:

Når et barn henvises til utredning ved en Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er det stort sett en klinisk pedagog eller psykolog som foretar utredningen. Ved tilfeller hvor vanskene hos barnet er komplisert eller vanskelig å sortere kan barnet bli henvist videre til nevropsykolog.

Testing hos nevropsykologer foregår vanligvis på datamaskin eller på papir, kombinert med observasjoner. Det er altså ingen grunn til å grue seg til nålestikk, bråkete maskiner eller andre ting man ofte forbinder med utredning hos spesialister.

Ved en nevropsykologisk undersøkelse ser nevropsykologen hvordan hjernen fungerer ved å undersøke atferd, tankeprosesser og følelsesliv.

Nevropsykologen undersøker pasienten med hjelp av intervjuer og ulike tester.

Pasienten blir undersøkt for å vurdere fungering på områder som:

  • Generelt funksjonsnivå
  • Evnen til å forstå og bruke språk
  • Oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Persepsjon (oppfattelse av sanseinntrykk)
  • Fin- og grovmotorikk
  • Visouspatial persepsjon (forståelse og arbeid knyttet til rom og retning)
  • Abstrakt tenkning og problemløsing
  • Følelsesliv og personlighetstrekk

Resultater fra de ulike testene blir justert for alder, kjønn og utdanningsnivå. Testresultatene blir sammenliknet med grupperesultater og satt sammen til en funksjonsprofil. Resultatene danner et bilde av om det forekommer funksjonsendringer i hjernen hos pasienten, eller om pasienten kan streve med en utviklingsforstyrrelse. I denne sammenhengen er det ofte snakk om tilstander som ADHD, Autisme, generelle- eller spesifikke lærevansker.

LES OGSÅ  Akkurat nå vil jeg bare dø! Hvorfor skjønner ikke mamma hva jeg sliter med?
Kartlegging av tidligere skader og sykdommer

I tillegg til testing vil nevropsykologen også ha en omfattende samtale med pasienten hvor man kartlegger tidligere sykdommer, skader og andre relevante opplysninger. Ved undersøkelse av barn har nevropsykologen grundige samtaler med foreldrene, og får på den måten et bilde av utviklingshistorien til barnet. Det er også vanlig å gjennomgå pasientjournalen, opplysninger fra PPT, skole og andre som pasienten har hatt kontakt med.

En nevropsykologisk undersøkelse har gode metoder for å avdekke endringer i hjernens fungering og funksjoner, og kan vise funksjonsforstyrringer som ikke har blitt avdekket ved hjelp av scanning/bilder av hjernen (CT, MR) eller nevrofysiologisk undersøkelse (EEG). Hos pasienter hvor det er avdekket funksjonsforstyrrelse ved hjelp av bildediagnostikk eller EEG, kan en nevropsykologisk undersøkelse finne ut mer om hvordan dette har innvirkning på pasientens fungering på ulike områder.

Rapport etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen vil nevropsykologen alltid lage en skriftlig rapport av den nevropsykologiske undersøkelsen. Denne rapporten blir tilsendt instansen som henviste pasienten til undersøkelse. Det er vanlig å holde et tilbakemeldingsmøte med pasient (og evnt. foreldrene når det er snakk om barn), hvor resultatene av undersøkelsen vil bli gjennomgått før den skriftlige rapporten blir sendt.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer