Hva er ADHD?

Del dette innlegget:

Kjært barn har mange navn. Hyperkinetisk forstyrrelse, MBD, AD/HD, DAMP osv. De er alle betegnelser for den samme tilstanden, men et resultat av at utviklingen stadig går gremover.

I helsevesenet i Norge skal vi i teorien bruke diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse fra den internasjonale diagnosemanualen (ICD), men både spesialisthelsetjenesten, media og folk flest bruker ofte den amerikanske betegnelsen AD/HD (ADHD), så derfor kommer jeg også til å benytte denne.

For å forstå ADHD-tilstanden må vi begynne å se på tilstanden slik den har blitt oppfattet og (mis)forstått gjennom historien. Historie er grunnlaget for all kunnskap, og er viktig for at vi ikke gjentar feilene vi har gjort i fortiden. Historie er det kunnskapen og behandlingen av ADHD i dag er basert på.

Historie lar oss vite hvor ting kommer fra, hvordan utviklingen har vært og hva vi kanskje kan forvente av fremtiden. Vi starter med de første eksemplene på ADHD-realeterte vansker som ble beskrevet for over 200 år siden.

”Han har helt sikkert ADHD i perioder, for ikke å snakke om Tourette-temperamentet hans! Og mandager er han så trøtt at det må jo være narkolepsi eller en annen søvnsykdom. Han kan alt om Manchester United, men det går jo ikke an å prate skikkelig med’n. Jeg tror det må være Asperger også”.

En innledning fra Geir Øgrims artikkel i INNSIKT 3/2010 (Et ironisk stikk til «diagnosemotstandere»)

LES OGSÅ  Hva skjer når noen mistenker ADHD?
Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer