Årsaker til ADHD

Del dette innlegget:

Når jeg skal forklare årsakene til utviklingen av ADHD er det flere ting som må avklares.

For det første er det viktig å skille på hva som kan gi ADHD-liknende symptomer, og det som faktisk er ADHD.

Med dette mener jeg at man kan ha symptomer man forbinder med ADHD selv om man ikke har ADHD i den forstand at man har en kronisk uregelmessighet i hjernekjemien, og de andre trekkene som følger med ADHD-diagnosen.

Symptomer på ADHD uten å ha tilstanden

Om man er urolig for noe, for eksempel hvis den 8 år gamle ungen din skulle vært hjemme fra fotballtreningen klokken 18, og ikke har dukket opp når klokken har passert 19 er det mange foreldre som vil ha en del symptomer på ADHD.

Urolighet, rastløshet, uregulerte følelser og en viss grad av konsentrasjonsproblemer.

Men, selv om symptomene midlertidig er tilstede vil ikke det si at man har ADHD.

Noen barn vokser opp i belastede hjem. Noen har kanskje foreldre som sliter med rusavhengighet, noen barn får ikke den omsorgen og støtten barn trenger, og noen barn har blitt mishandlet fysisk eller psykisk av noen i familien. Alle disse omstendighetene kan gi ADHD-liknende symptomer.

Ukjent årsak

Årsaken til ADHD hos hvert enkelt barn med diagnosen er ukjent. Barnet kan ha arvet en svakhet for å utvikle ADHD-forenlige symptomer etter foreldrene, de kan være utsatt for skader før, under eller etter fødsel, eller det kan være andre årsaker i miljøet som forårsaker vanskene.

LES OGSÅ  "- Jeg tror ikke ADHD finnes..." Hvordan overbevise tvilerne?

Det er altså mange forskjellige årsaker som kan føre til hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer og impulsivitet.

Komplisert samspill

Vi må derfor se på ADHD som et resultat av flere forskjellige bakenforliggende faktorer, både genetiske og ikke-genetiske. Sannsynligvis er ADHD et resultat av flere ting som kan gi symptomer, som samlet sett over tid utløser vansker i en slik grad at et barn innfrir kriteriene for ADHD-diagnosen. Det kan være et komplisert samspill mellom ulike årsaker, så det er lettere å se på de forskjellige mulige årsakene hver for seg.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer