ADHD: Uoppmerksomhet og ADHD hos voksne

Del dette innlegget:

Først på slutten av 1960-tallet ble det presentert forskning som antydet at også voksne kunne ha ADHD, og at tilstanden ikke bare rammet barn og ungdom.

Selv om det nå ble presentert ideér om ADHD hos voksne var det ikke før på 1990-tallet at forskningen på ADHD hos voksne kom i gang for fullt (Barkley 2008).

Da DSM-diagnosene ble revidert i 1980 hadde det blitt gjort funn under psykologisk testing av hyperaktive barn som viste at en svikt i konsentrasjonen eller i oppmerksomheten kanskje var en mer uttalt vanske for disse barna enn hva hyperaktiviteten var (Zeiner et.al, 2004).

ADDH+ / ADDH-

Den nye diagnosebetegnelsen i DSM ble derfor « Attention Deficit Disorder with or without Hyperactivity», og ble forkortet som ADDH+ eller ADDH-.

Studier på 1980-tallet viste at det ofte var en sammenheng mellom oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet, men at det ikke alltid måtte være hyperaktivitet tilstede ved oppmerksomhetsproblemer.

ADHD introduseres

Da DSM ble revidert i 1987 (DSM-III-R) gikk man over til betegnelsen «Attention Dificit Hyperactivity Disorder» (ADHD) hvor 14 ulike symptomer på hyperaktivitet, impulsivitet og dårlig konsentrasjonsevne var inkludert, og hvor man måtte ha minst åtte av disse for å oppfylle diagnosekriteriene (Zeiner et.al, 2004).

Ved DSM-revisjonen i 1994 (DSM-IV) ble betegnelsen Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (AD/HD) valgt til å erstatte ADHD.

LES OGSÅ  ADHD: Prognose og utvikling

De seneste funnene viste at det var ganske mange som hadde konsentrasjonsproblemer som ikke var hyperaktive.

AD/HD ble gruppert i tre grupper: De som først og fremst var hyperaktive og impulsive, de som først og fremst hadde konsentrasjonsproblemer og de som hadde en kombinert type.

Det ble også her innført kriterier om at vanskene måtte være til stede før barnet hadde fylt 7 år og at vanskene måtte være tilstede i flere situasjoner, for eksempel både på skolen og hjemme.

Barkley, R. A., Murphy, K. R., Fischer, M.
(2008):
ADHD in adults – what the science says. New York: The Guilford Press

Zeiner, P., Arnesen, P., Bjercke, C. A., Bryhn, G., Drabitzius, B., Jynge, A. K., Karlsen, L. W., Langlete, B., Moen, A. R., Osborg, T. Og P., Øgrim, G.
(2004):
Barn og unge med ADHD. Vollen: Tell forlag a.s

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer