ADHD: Risikofaktorer i svangerskap / fødsel

Del dette innlegget:

Komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel øker risikoen for utvikling av ADHD.

For tidlig fødte barn har også en økt hyppighet av ADHD-symptomer sammenliknet med barn født til termin. Hos noen av de som er født for tidlig er det antatt at det er små hjerneblødninger som er årsaken til skader og symptomer på ADHD (Zeiner et.al, 2004).

Man kan anta at noen barn med ADHD har utviklet dette pga skader som har oppstått under svangerskap eller fødsel, men hvor mange av de med ADHD som har dette som bakenforliggende årsak er usikkert. De som har våget å estimere, antar at det dreier seg om mindre enn 5 % av barn og ungdom med ADHD (Zeiner et.al, 2004).

I tilfeller hvor mor inntar alkohol, tobakk eller andre rusmidler i løpet av svangerskapet ser ut til å påvirke forekomsten av ADHD hos barna sammen med premature fødsler eller et svangerskap preget av stress hos mor.

Det er også påvist høyere konsentrasjoner av bly i kroppen til noen barn med ADHD, men om dette kan assosieres med ADHD er jeg usikker på da det er gjort studier hvor mange av barna med høye blyverdier i kroppen ikke har ADHD.

Det er i en studie påvist en sammenheng mellom betennelsesfaktorer hos mødre og utvikling av ADHD hos barna deres. Funnene som ble gjort sa at risikoen for ADHD var økt med mellom 20 og 80 prosent hos barn av mødre med multrippel sklerose, leddgikt, diabetes type 1, astma eller lavt stoffskifte (Wehus, 2016).

LES OGSÅ  Utslitte barn

Om den økte risikoen for utviklingen av ADHD hos disse barna kommer av en arvelig genetisk faktor, eller om årsaken er for eksempel medisinbruk ved disse betennelsessykdommene under svangerskapet vet vi ikke.

Wehus, W.
(2016):
ADHD kan knyttes til kronisk betennelsessykdom hos mor.
(http://www.uib.no/aktuelt/94500/adhd-kan-knyttes-til-kronisk-betennelsessykdom-hos-mor) 05. Mars 2016

Zeiner, P., Arnesen, P., Bjercke, C. A., Bryhn, G., Drabitzius, B., Jynge, A. K., Karlsen, L. W., Langlete, B., Moen, A. R., Osborg, T. Og P., Øgrim, G.
(2004):
Barn og unge med ADHD. Vollen: Tell forlag a.s

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer