ADHD: Psykososiale faktorer

Del dette innlegget:

Det psykososiale miljøet rundt ADHD-barn har betydning for utvikling av tilstanden, og påvirker prognosen i voksen alder.

På samme måte som barn som vokser opp i belastede hjem kan utvikle symptomer på ADHD vil også belastninger i hjemmet påvirke et barn med ADHD på en negativ måte.

Dårlige familieforhold og ADHD

Det er en sammenheng mellom dårlige familieforhold og alvorligere grader av ADHD, og også samtidige psykiske problemer i oppveksten og i voksen alder.

En oppvekst preget av rus, konflikter, uorden og kaos vil være ugunstig for alle barn, ikke bare de med ADHD.

Siden vi vet at ADHD svært ofte er arvet fra foreldre, og at det betydelig oftere er gutter enn jenter som får diagnosen, vil det oftere være en far som har ADHD enn en mor. I de tilfellene hvor begge foreldrene har ADHD ser det ut til at det i gjennomsnitt er en mye høyere risiko for omsorgssvikt eller mangler i oppdragelsen.

Foreldre med ADHD vil ofte være uforutsigbare, og fremstår noen ganger som uberegnelige/ustabile for barna.

Ofte betyr ikke alltid

Det finnes mange foreldre med ADHD som fungerer bra i hverdagen, gjerne de som har høye kognitive evner samtidig med ADHD.

Det viser seg også at i de familiene hvor bare én av foreldrene fungerer godt vil familielivet ofte være tilfredstillende.

LES OGSÅ  ADHD: Sentralstimulerende medikamenter
Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer