ADHD: Nevrologiske forskjeller

Del dette innlegget:

ADHD sitter i hjernen. Det er ikke en sykdom eller en skade, men vi kaller det en tilstand.

Hjernen hos barn med ADHD ser helt lik ut som hos andre barn, men noen undersøkelser viser en liten forskjell i størrelsen på de fremre delene av hjernen på bilder/scanning, men ikke hos alle.

Om denne størrelsesforskjellen (3-7% mindre) har noen betydning er usikkert, men man antar at det er ytelsen i de frontale delene av hjernen som har betydning for funksjonen, og ikke den størrelsesmessige forskjellen.

Det er også gjort funn som viser noe volumforskjell visse steder i den sentrale hjernen (de dypere områdene), områder som også har betydning for utvikling av ticstilstander, tvangslidelse (OCD), dysleksi og affektive lidelser (humørsykdommer). Ved hjelp av scanning er det også funnet avvik i blodgjennomstrømmingen i de fremre delene av hjernen (Zeiner et.al, 2004).

Zeiner, P., Arnesen, P., Bjercke, C. A., Bryhn, G., Drabitzius, B., Jynge, A. K., Karlsen, L. W., Langlete, B., Moen, A. R., Osborg, T. Og P., Øgrim, G.
(2004):
Barn og unge med ADHD. Vollen: Tell forlag a.s

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer

LES OGSÅ  ADHD: Diagnosekriterier i fremtiden