ADHD: Gammel vane er vond å vende

Del dette innlegget:

Vi kan se på betydningen av tidlig innsats med en metaforisk beskrivelse:

Vi kan tenke på tanker, atferd og handlinger hos små barn som resultater av helt ferske spor. Tankene går de samme veiene hele tiden, de tråkker opp «stier» i jungelen av nervebaner i hjernen. Noen ganger går disse stiene feil vei. Tankene går kanskje omveier, eller over feil områder i hjernen, som fører til uønsket adferd eller at man ikke fullt ut får utnyttet evnene man har.

Jo eldre man blir, jo mer blir disse hjernestiene «tråkket til». Etter hvert blir det såpass mye trafikk på stiene at hjernen finner ut at her må vi lage ei gate. Legge ut grus og holde greinene ute av stien, så tankene får fri passasje. Etterhvert, når all trafikk går via disse stiene blir det bygget en 4-felts motorvei for at hjernen skal kunne holde følge med tanker og atferd.

Så blir barnet eldre, man finner ut at tankene ikke går de riktige veiene. Tankene tar unødvendige omveier.

Da er det vanskelig å få tankeprosessene til ta andre veier. Motorveien som nå er superrask og veldig enkel å bevege seg på blir alltid foretrukket av hjernen over en uopptråkket sti full av utfordringer og uvante prosesser. Da skal det mye mer overbevisning og arbeid til for å få hjernen til å velge nye veier.

Derfor er det viktig med tidlig innsats, og få korrigert tankeprosessene så tidlig som mulig.

LES OGSÅ  7 tips til lærere for å lykkes i klasserommet når eleven har ADHD

I dag har vi gode verktøy for å utrede ADHD-vansker fra ganske ung alder. Man må ikke være 7 år lenger for å få bekreftet mistanke om ADHD-relaterte utfordringer.

Tidlig innsats er ikke bare viktig når det gjelder ADHD, men også ved mistanke om andre utfordringer, som autisme, angstproblematikk, rus, overgrep og annet som kan føre til vansker i hverdagen for barn og unge.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer