ADHD: Forekomst

Del dette innlegget:

Det korte, enkle svaret er: 5%.

Det er gjort mange undersøkelser for å finne ut av forekomsten (prosentvis i gjennomsnitt) av ADHD.

%
Antatt forekomst

På 70-tallet ble det gjort undersøkelser i blandt annet England og Tyskland som viste en forekomst som varierte fra 1,7 til 4,2%. Disse undersøkelsene ble gjennomført med kriteriene på Hyperkinetiske forstyrrelser.

Undersøkelser som er gjort hvor man har anvendt seg av kriteriene fra DSM-systemet har ofte en generelt høyere forekomst av ADHD, noe som er et resultat av at kriteriene for Hyperkinetisk fortyrrelse i ICD er noe strengere enn DSM-kriteriene før det utløser en diagnose. Andelen som oppfyller kriterier for ADHD-diagnosen varierer mellom 2 % og 20 % (Zeiner et.al, 2004). Studier hvor man har gått grundigere til verks med kliniske undersøkelser viser en forekomst på ca 3-5%.

Dette vil si at vi vil finne omtrent én elev med ADHD i hver eneste skoleklasse hvis vi regner et barn med ADHD pr. 25-30 elever.

Forekomsten hos gutter i forhold til jenter varierer også noe, men det virker å være en aksept på et forhold som ligger på omtrent ei jente pr. 4 gutter.

De fleste med ADHD har kombinert type, altså symptomer på både konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet / impulsivitet.

Det er viktig å tenke på at selv om vi regner med at omtrent 5% av barn og unge har ADHD, er det langt færre enn 5% som faktisk blir utredet for vanskene, og som får diagnosen. Mange barn, ungdommer og voksne går udiagnostiserte, og sliter med mange vansker de kunne fått hjelp med.

LES OGSÅ  Snart sommerferie! - 7 tips til en morsom og behagelig ferie uten kaos, konflikter og krangling

Langt over halvparten av barn og unge med ADHD har minst én tilleggsdiagnose (Øgrim, 2010).

Zeiner, P., Arnesen, P., Bjercke, C. A., Bryhn, G., Drabitzius, B., Jynge, A. K., Karlsen, L. W., Langlete, B., Moen, A. R., Osborg, T. Og P., Øgrim, G.
(2004):
Barn og unge med ADHD. Vollen: Tell forlag a.s

Øgrim, G.
(2010):
Diagnoser, personlighet, normalitet og avvik: Noen betraktninger. Artikkel hentet fra INNSIKT 3/2010
(http://www.innsikt.org/index.asp?id=28477) 04. Mars 2016

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer