ADHD: Diagnosekriterier

Del dette innlegget:

Diagnosekriterier – utgitt av «American Psychiatric Association». «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition» (DSM-V, 2013).

Jeg velger å benytte med av diagnosekriteriene fra det amerikanske DSM-V da det sannsynligvis vil komme en endring i diagnosekriteriene i ICD-11 som gjør at begge diagnosesystemene vil bruke mer eller mindre de samme kriteriene etter offentliggjøring av ICD-11 i 2017/-18.

Kriteriene i DSM-V sier at personer med ADHD må vise et vedvarende mønster av uoppmerksomhet og/eller hyperaktivitet/impulsivitet som forstyrrer den daglige fungeringen eller utviklingen:

Uoppmerksomhet

Seks eller flere symptomer på uoppmerksomhet må være til stede for barn opp til 16 år. Fem eller flere symptomer må være til stede for ungdom over 16 år og voksne. Symptomer på uoppmerksomhet må ha vært tilstede i minst 6 måneder, og de er avvikende for forventet utviklingsnivå:

 1. Viser ofte ikke tilstrekkelig nøyaktighet med detaljer eller gjør slurvefeil i skolearbeid, på jobb, eller andre aktiviteter.
 2. Har ofte problemer med å holde fokus på oppgaver eller lekeaktiviteter.
 3. Synes ofte å ikke høre etter når de blir snakket til direkte
 4. Henger ofte ikke med på instrukser og klarer ikke å fullføre skolearbeid, husarbeid eller oppgaver på arbeidsplassen (f.eks mister fokus, blir fort avledet).
 5. Har ofte problemer med å organisere oppgaver og aktiviteter.
 6. Unngår ofte, misliker eller er motvillig til å gjøre oppgaver som krever konsentrasjon over lengre tid (for eksempel skolearbeid eller lekser).
 7. Mister ofte ting som er nødvendig for oppgaver og aktiviteter (f.eks skolemateriell, blyanter, bøker, verktøy, lommebøker, nøkler, papirarbeid, briller, mobiltelefoner).
 8. Blir ofte lett distrahert
 9. Er ofte glemsk i daglige aktiviteter/gjøremål.
LES OGSÅ  ADHD: Hvorfor diagnostisere?

Hyperaktivitet og impulsivitet

Seks eller flere symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet må være til stede for barn opp til 16 år, eller fem eller fler symptomer for ungdom over 16 år og voksne.

Symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet må ha vært til stede i minst 6 måneder i et omfang som er avvikende og upassende for personens forventede utviklingsnivå:

 1. Er ofte urolig med hender eller føtter, eller vrir seg på stolen.
 2. Forlater ofte plassen sin i situasjoner hvor det forventes å sitte rolig.
 3. Løper ofte rundt eller klatrer på ting i situasjoner der det ikke er forventet/passende. (ungdommer og voksne kan ofte beskrive en «indre rastløshet»).
 4. Sliter ofte med å delta på fritidsaktiviteter på en rolig måte.
 5. Er ofte «på farten» eller opptrer som om «drevet av en motor».
 6. Snakker ofte veldig mye.
 7. Svarer ofte på spørsmål før de er ferdigstilt.
 8. Har ofte vanskelig for å vente på tur.
 9. Avbryter eller forstyrrer ofte andre (for eksempel blander seg inn i andres samtaler eller lek).

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

a) Flere symptomer på uoppmerksomhet eller hyperaktivitet/impulsivitetmå ha vært tilstede før fylte 12 år.

b) Flere symptomer må være til stede i to eller flere settinger, (for eksempel hjemme, på skolen eller jobb, med venner eller slektninger, eller andre aktiviteter).

c) Symptomene skal føre til betydelig nedsatt funksjonsevne, eller redusere kvaliteten i sosiale, skolerelaterte eller arbeidsmessige sammenhenger

LES OGSÅ  ADHD: Arvelighet

d) Symptomene skal ikke kunne forklares bedre ut fra andre tilstander.

Basert på hvilke typer symptomer som er til stede, kan tre undertyper av ADHD beskrives:

I) ADHD Kombinert type der symptomer på både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet er tilstede

II) ADHD Hovedsakelig uoppmerksom type der symptomer på oppmerksomhetssvikt er tilstede, men ikke symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet.

III) ADHD Hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type der symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet er tilstede, men ikke symptomer på oppmerksomhetssvikt.

Fordi symptomene kan endre seg over tid, kan undertypen av ADHD endres over tid også.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer