ADHD: Dagens kriterier

Del dette innlegget:

ICD (Internasjonal Classification of Diseases) versjon 10 fra 1992 brukte betegnelsen «Hyperkinetisk forstyrrelse».

Kriteriene for denne diagnosen er hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer.

Vanskene må ha vært tilstede før 7 års alder og de må være tilstede i flere situasjoner, altså tilsvarende til kriteriene i den amerikanske DSM. I Norge ble ICD-10 tatt i bruk i psykiatrien i 1997 og i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 1999.

I Mai 2013 ble den siste revideringen offentliggjort i USA, og DSM V (DSM-5) ble tatt i bruk i diagnostisering og behandling.

Endringene som ble gjort fra DSM-III-R (som er relevante for ADHD) er ikke mange, men noen detaljer er endret.

De diagnostiske kriteriene for ADHD er like de i DSM-IV (DSM-III-R), de samme 18 symptomer er inkludert, og de fortsetter å være delt inn i de to gruppene uoppmerksomhet og hyperaktivitet/impulsivitet, hvorav seks symptomer i hver gruppe må være tilstede for å sette en diagnose.

Endringene som ble gjort er blandt annet at det ikke lenger er krav til at symptomene «må ha ført til vesentlige vansker før fylte 7 år», og alderskriteriet for oppstart av symptomer (i flertall) er nå justert til før fyllte 12 år (APA, 2013).

Diagnosekravet for voksne har blitt endret fra 6 symptomer i hver gruppe til 5 symptomer i hver gruppe. I tillegg er diagnosen flyttet fra kapittelet «Forstyrrelser som oppstår i barndommen» til kapittelet «Nevrologiske lidelser».

LES OGSÅ  ADHD: Medikamentell behandling

Det er også tilført et krav om at det skal være flere enn bare ett symptom tilstede ved flere situasjoner (for eksempel hjemme og på skolen) for å sette ADHD-diagnosen (APA, 2013).

(2013):
DSM 5 – Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Fact Sheet. USA: American Psychiatric Assosiation (APA)

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer