ADHD: Dagens kriterier

Del dette innlegget:

ICD (Internasjonal Classification of Diseases) versjon 10 fra 1992 brukte betegnelsen «Hyperkinetisk forstyrrelse».

Kriteriene for denne diagnosen er hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer.

Vanskene må ha vært tilstede før 7 års alder og de må være tilstede i flere situasjoner, altså tilsvarende til kriteriene i den amerikanske DSM. I Norge ble ICD-10 tatt i bruk i psykiatrien i 1997 og i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 1999.

I Mai 2013 ble den siste revideringen offentliggjort i USA, og DSM V (DSM-5) ble tatt i bruk i diagnostisering og behandling.

Endringene som ble gjort fra DSM-III-R (som er relevante for ADHD) er ikke mange, men noen detaljer er endret.

De diagnostiske kriteriene for ADHD er like de i DSM-IV (DSM-III-R), de samme 18 symptomer er inkludert, og de fortsetter å være delt inn i de to gruppene uoppmerksomhet og hyperaktivitet/impulsivitet, hvorav seks symptomer i hver gruppe må være tilstede for å sette en diagnose.

Endringene som ble gjort er blandt annet at det ikke lenger er krav til at symptomene «må ha ført til vesentlige vansker før fylte 7 år», og alderskriteriet for oppstart av symptomer (i flertall) er nå justert til før fyllte 12 år (APA, 2013).

Diagnosekravet for voksne har blitt endret fra 6 symptomer i hver gruppe til 5 symptomer i hver gruppe. I tillegg er diagnosen flyttet fra kapittelet «Forstyrrelser som oppstår i barndommen» til kapittelet «Nevrologiske lidelser».

LES OGSÅ  Du får ikke ADHD av at onkel tar deg på tissen

Det er også tilført et krav om at det skal være flere enn bare ett symptom tilstede ved flere situasjoner (for eksempel hjemme og på skolen) for å sette ADHD-diagnosen (APA, 2013).

(2013):
DSM 5 – Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Fact Sheet. USA: American Psychiatric Assosiation (APA)

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer