ADHD: Arvelighet

Del dette innlegget:

Det er gjort flere tvillingstudier hvor man har sett på arveligheten ved ADHD.

Både undersøkelser av eneggede og toeggede tvillinger er gjort.

Når det gjelder eneggede tvillinger ser det ut til at hvis den ene tvillingen har ADHD er det 80% risiko for at den andre tvillingen også har ADHD. Hos toeggede tvillinger er det tilsvarende tallet 30%.

Når det gjelder tvillingstudier kan man trekke arve-kriteriet noe i tvil siden tvillinger veldig ofte vokser opp i samme miljø (på samme sted, i samme famlie), og derfor kan vi kanskje anta at miljø også har en innvirkning på utviklingen av ADHD. Ser vi på tvillingstudier som et resultat av genetisk overførbarhet og ikke miljømessig påvirkning kan vi betrakte ADHD som svært arvelig.

I familiestudier tar man for seg forekomsten av ADHD blant alle medlemmene i en og samme familie. Slike undersøkelser viser at hvis et barn har ADHD har mellom 30 og 40 prosent av søsken også ADHD. I tilfeller hvor barnet har en alvorligere grad av ADHD med økt grad av atferdsproblemer og aggressivitet o.l. er forekomsten hos foreldre og søsken enda høyere.

Voksne med ADHD har over 50% sjanse for å få barn med ADHD.

Flere studier viser at arvede genetiske faktorer er av vesentlig betydning for utvikling av ADHD. Funnene i mange av studiene varierer, men samlet sett ser det ut til at svakheter i nevrotransmittersystemene som administrerer dopamin, serotonin og noradrenalin er overførbare fra foreldre til barna deres.

LES OGSÅ  ADHD: Hvorfor diagnostisere?

Tilbake | Innhold | Neste

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer